STAATSEXAMENS NT2

Nederlands als tweede taal voor opleiding of werk
Het Staatsexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen met een andere moedertaal. Zij kunnen met het Staatsexamen NT2 laten zien dat zij de Nederlands taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Werken en studeren kan op verschillende niveaus. Het Staatsexamen NT2 kent daarom twee programma's waarvan u er één moet kiezen: Programma I of Programma II. Het is de bedoeling dat iemand, afhankelijk van zijn of haar opleidingsniveau, examen doet in Programma I óf Programma II. Voor een hoger opgeleide die op zijn niveau wil functioneren in werk of opleiding, heeft het dus geen zin om eerst Programma I te doen.

Programma I
Programma I toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan op MBO-niveau, of om een beroepsopleiding te volgen op dit niveau (bijvoorbeeld een vakopleiding MBO-3 bij een ROC). Het niveau van Programma I komt overeen met taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK/CEF).

Iemand kan zich voorbereiden met Vooruit. Deze examentrainer reikt een kandidaat handige tips en strategieën aan. Er wordt uitgebreid geoefend met examenopdrachten en alle vaardigheden komen aan bod.

Programma II
Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op HBO of universitair niveau. Het niveau van Programma II komt overeen met taalniveau B2 van het ERK/CEF.

Iemand kan zich voorbereiden met De finale. Deze methode zorgt dat een halfgevorderde met niveau B1 naar niveau B2 wordt gebracht. Daarnaast oefent De finale voor het examen, alle vaardigheden komen aan bod.

Examenonderdelen
Zowel Programma I als Programma II bestaat uit vier examenonderdelen: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Als een kandidaat voor alle onderdelen is geslaagd, krijgt hij het Diploma NT2.

Als iemand een van de twee Staatsexamens heeft behaald, hoeft hij géén inburgeringsexamen te doen. Klik hier voor materialen ter voorbereiding op het inburgeringsexamen.

Meer informatie en aanmelden voor het examen
Klik hier als u meer informatie wilt over de Staatsexamens, of als u zich wilt opgeven. TIP VOOR U

Vooruit!

Voorbereiding op het Staatsexamen NT2 1

Je voorbereiden op het Staatsexamen is net als je gereedmaken voor een belangrijke sportwedstrijd: je moet oefenen, oefenen, oefenen....verder

De opmaat

Naar NT2-niveau A2

De opmaat is een nieuwe NT2-methode: fris, toegankelijk, actueel en betaalbaar. Met veel oefeningen, praktijkvoorbeelden en een goede...verder

De finale

Voorbereiding op het Staatsexamen NT2 II

De finale geeft hoger opgeleide volwassenen binnen en buiten Nederland een realistische en actueel beeld van het dagelijks taalgebruik...verder

De sprong

Van NT2-niveau A2 naar B1

De sprong is een uitdagende Nt2-methode die je de grote stap van taalniveau A2 naar B1 helpt te maken. Net als de ander delen uit de...verder

Schrijven op B2

Examentraining schrijfvaardigheid voor het Staatsexamen II

Op het Staatsexamen II worden de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven getoetst. Schrijven op B2 is het eerste deel van...verder